Vydáno: 7. 8. 2020
Prošlo odborným dohledem
Dopad pandemie na ekonomické fungování firem Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., PADIA, s.r.o. Zlepšila současná krize pohled společností na controlling a finanční řízení firmy? Změnili majitelé a manažeři své dosavadní vnímání role účetnictví ve finančním řízení a manažerský pohled na něj? Jaké nástroje finančního řízení jim zafungovaly? Co se ve firmách dříve automaticky vyhodnocovalo a nyní je vnímáno jako neefektivní? Promítají se dopady pandemie koronaviru také do způsobu využívání controllingových nástrojů? Přinášíme konkrétní návody vycházející z autorčiny konzultační praxe. Finanční řízení mění své priority Ztráta klientů, pokles příjmů, náročnější vymáhání pohledávek. Opatření proti šíření koronaviru se primárně dotkla společností, jejichž činnost byla zastavena či utlumena, zejména firem poskytujících služby v oblasti pohostinství, hoteliérství, cestovního ruchu či dopravy. Následně se potíže objevily i u společností v navazujících oblastech, jakými jsou kamenný obchod a pronájem obchodů. Dopady se však nevyhnuly ani firmám z jiných oborů podnikání. Díky globálnímu rozměru krize a celkové opatrnosti na trzích se situace promítá i do firem, jejichž podnikání se karanténa přímo nedotkla. Nadále dochází k výpadkům dodávek, snižování odbytu a zpomalení výrobních cyklů.