Vydáno: 7. 8. 2020
Zdravotní pojištění – osoby z tzv. třetích zemí a působnost koordinačních nařízení Evropské unie Ing. Antonín Daněk Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska. Pokud se občan České republiky rozhodne vycestovat do některého z těchto států, jsou průvodním jevem tohoto pohybu i určité povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení. Obdobně při návratu do České republiky je rovněž nutno splnit určité povinnosti ve vztahu k českým institucím sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy: