Vydáno: 25. 8. 2020
Zdravotní pojištění – koronavirová krize a snížení zálohy OSVČ v roce 2020 Ing. Antonín Daněk Minimální měsíční záloha OSVČ, pro kterou je její samostatná výdělečná činnost jediným (nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdrojem příjmů, činí v roce 2020 částku 2 352 Kč. Pokud však pro OSVČ vyplynula na základě podaného Přehledu za rok 2019 platit (od kalendářního měsíce, ve kterém byl Přehled podán) vyšší zálohy, pak musí hradit zálohy vyšší než 2 352 Kč. V důsledku koronavirové krize však byly zákonem č. 134/2020 Sb. přijaty úlevy pro OSVČ spočívající ve skutečnosti, že zálohy až do výše minimální zálohy za měsíce březen až srpen 2020 nemusejí platit, byly podnikatelům odpuštěny, resp. se považují za zaplacené. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné formou záloh, je-li to povinností OSVČ, a případného doplatku pojistného. Pokud pro OSVČ platí povinnost placení alespoň minimálních záloh, pak OSVČ musí tyto zálohy ve stanovených termínech (viz dále) odvádět.