Vydáno: 31. 8. 2020
Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetnictví podnikatelů Ing. Jiří Koch Dne 13. 2. 2020 byla v částce 16 Sbírky zákonů publikována novela zákona o obchodních korporacíchzákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také „ZOK“), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, s účinností od 1. 1. 2021. Z doprovodných změnových zákonů týkajících se účetnictví, uvedeme změny v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „“), a zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v části týkající se zveřejňování účetní závěrky. Novela ZOK je poměrně rozsáhlá; změny ovlivní zejména proces zakládání nových kapitálových společností, strukturu jejich obchodního vedení a také postavení členů statutárních orgánů a jejich odměňování. Řada ustanovení v přeformulované či doplněné podobě, i když nepředstavují změnu účetních předpisů, klade požadavky na účetnictví podnikatelů, neboť jediným relevantním podkladem pro rozhodování valné hromady o rozdělení zisku jsou informace, které poskytuje účetní závěrka. Novela zejména zpřesňuje některá pravidla o rozdělování zisku a uvádí je do souladu s účetními předpisy. Jedná se zejména o následující změny:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2020.