Vydáno: 15. 9. 2020
Otázky a odpovědi: Stavební práce v ČR pro jiného plátce v EU Ing. Ladislav Pitner Český plátce DPH provedl stavební úpravy kanceláří pro společnost, která je registrována k DPH v Belgii. Bude faktura za stavební práce vystavena s českou DPH?  Rozhodující pro to, kde a také v podstatě kdo bude uplatňovat daň, je místo plnění. V případě služeb vztahujících se k nemovité věci (tedy i u stavebních a montážních prací) je podle § 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), místem plnění místo, kde se nachází nemovitá věc (např. stavba, pozemek, které jsou předmětem např. stavebních prací).
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 11/2020.