Vydáno: 15. 9. 2020
Otázky a odpovědi: DPH u poskytnuté služby Ing. Ladislav Pitner Kdo odvádí DPH v tomto případě: Zákazník je registrovaný v Rakousku a poskytujeme mu službu na rakouské DIČ (což by odpovídalo reverse-charge), služba je ale poskytovaná v České republice (zákazník zde má prostory na výrobu, což by odpovídalo pro změnu tuzemské dani)? Jak je to s fakturací, má být fakturováno bez DPH, nebo včetně? Pro uplatnění DPH je především nutné určit, kde je místo plnění a kde vzniká povinnost přiznat daň. K tomu je třeba znát, o jakou konkrétní službu jde, protože existuje kromě základního pravidla pro poskytování služeb osobám povinným k dani (zjednodušeně řečeno podnikatelským subjektům) i několik specifických pravidel pro konkrétně uvedené služby. Z hlediska DPH se místo plnění neposuzuje podle toho, zda je poskytnuta v ČR, ale podle pravidel stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) – viz dále v textu odpovědi.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 11/2020.