Vydáno: 15. 9. 2020
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – další vývoj Ing. Vladimíra Přibylová Jak jsme vás již dříve informovali (poznámka redakce: v časopisu DHK č. 6/2020 na s…), v rámci protikrizových opatření bylo mimo jiné navrženo zrušení 4% daně z nabytí nemovitých věcí. Společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí však dochází také k dalším změnám, a to v zákoně o daních z příjmů. V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí i těchto změn společně s tím, pro koho je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí výhodné a pro koho nikoliv.
Poznámka: Vlaďka v GRANTEX ADVISORY GROUP vede náš účetní tým. Svědomitě se stará o klienty a poskytuje podporu ostatním kolegům v týmu. Současně je také daňovou poradkyní a členkou výboru Komory certifikovaných účetních s dosaženým stupněm certifikace – účetní expert. V roce 2018 se stala Účetní roku. Vlaďka zpracovává účetnictví široké škále klientů, od malých živnostníků až po větší podniky. Od začátků její účetní praxe ji zajímala oblast konsolidací a mezinárodních účetních standardů, proto později absolvovala také kurz mezinárodních účetních standardů. 
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 11/2020.