Vydáno: 15. 10. 2020
BSC – metoda vyvážených ukazatelů – I. Část Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Hodnocení ekonomické reality je často problém. Stejně jako i v jiných oborech se k tomu používají ukazatelé, v našem případě ukazatelé ekonomiky. Těch jsou stovky. Které z nich jsou vhodné, přiměřené a dostačující? Kdysi se uvádělo, že komplexním ukazatelem je zisk, zohledňuje na jedné straně vynaložené náklady, na straně druhé dosažené výnosy. Co je to však zisk? Je to matematický rozdíl mezi výnosy a náklady, tedy mezi právem na úhrady a povinností platit, tj. rozdíl mezi dvěma skupinami práv. Příklad 1 Mám si koupit akcie firmy A nebo B? Obě dosáhly za minulý rok zisk ve výši 1 mil. Kč. Je to asi jedno? Není. Firma A měla v minulosti taky 1 mil. Kč zisku, ale firma B měla 100 mil. Kč zisku – ta šla rapidně dolů. Tak to tedy ne, raději stabilitu, volím firmu A. Jenže firma B investovala vloni 200 mil. Kč do nové technologie a techniky, to je výborné, tak to raději zvolím firmu B. Ale tato firma nemá žádné objednávky. To je ale špatné, zvolím raději firmu A atd.