Vydáno: 15. 10. 2020
Péče o dítě – situace z praxe a varianty řešení ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Jednou z problémových oblastí zdravotního pojištění je péče o dítě, kde zaměstnavatelé v přímé souvislosti řeší období mateřské dovolené, rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku, což jsou ve zdravotním pojištění „státní kategorie“. K nim můžeme přiřadit čerpání řádné dovolené po skončení mateřské dovolené, poskytnutí neplaceného volna před opětovným nástupem zaměstnankyně (zaměstnance) do zaměstnání, podmínky celodenní osobní a řádné péče a další. Zrovnoprávnění postavení mužů na rodičovské dovolené Do konce března 2012 byl stát plátcem pojistného mj. za ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Pokud byl na rodičovské dovolené muž, zaměstnavatel za něj pojistné platit nemusel, neboť se jednalo o překážku v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Tato okolnost snižovala minimální vyměřovací základ dle ustanovení § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to až na nulu, pokud tato překážka trvala po celý kalendářní měsíc – obdobně jako například v případě nemoci.