Vydáno: 20. 11. 2020
Legislativní novinky k 30. 10. 2020 Ing. Jiří Dolejš LL.M., Brantl & Partners, s.r.o. Opět po měsíci jsme pro vás zpracovali úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí z oblasti účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Bohužel tento čas přinesl opětovná omezování hospodářské činnosti ze strany vlády, která mají za cíl oslabit negativní vývoj virové pandemie. Naneštěstí restriktivní opatření jsou vyhlašována dříve než související kompenzační opatření pro dotčené hospodářské subjekty a velká část z nich navíc ke dni zpracování toho příspěvku ještě nezná svou konečnou podobu. Proto první část našeho úvodníku se nebude, možná překvapivě, týkat ze všech stran rezonujících témat koronavirové krize, nýbrž zcela „obyčejných“ daňových témat. Ač jsou pro podnikatelské subjekty kompenzační opatření v některých případech stěžejním tématem, máme pocit, že by se život, a to nejen ten hospodářský, neměl pořád dokola točit pouze okolo tohoto tématu. Paušální daň Poslanecká sněmovna schválila dne 21. 10. 2020 zavedení dlouho diskutované tzv. „paušální daně“ pro fyzické osoby, která by měla vstoupit v platnost od roku 2021. Tato daň je určena pouze pro osoby samostatně výdělečně činné a jejím cílem má být zjednodušení administrativní zátěže těchto subjektů, neboť osoby, které zvolí tuto možnost, nebudou muset podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, a dokonce ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu, ani pro správu sociálního zabezpečení. Pravidelnou měsíční platbou paušální daně budou veškeré tyto povinnosti vůči daným institucím splněny. Aplikace tohoto modelu zdanění bude zcela dobrovolná a fyzické osoby se tak můžou rozhodnout, zdali se k paušální dani přihlásí či nikoliv. Měsíční paušální daň pro rok 2021 je navržena ve výši 5 469 Kč, přičemž z toho připadá na daň z příjmů 100 Kč, na důchodové pojištění 2 588 Kč a na zdravotní pojištění 2 393 Kč. Osoby, které budou mít zájem o uplatnění tohoto modelu, musí podat oznámení správci daně do desátého dne daného zdaňovacího období, pro rok 2021 tedy do 10. 1. 2021.