Vydáno: 20. 11. 2020
Prošlo odborným dohledem
Nový rok přinese změny v DPH u nájmu nemovitostí Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o. Již schválenou změnou s účinností od 1. 1. 2021 je omezení možnosti dobrovolně zdaňovat pronájem nemovitostí jiným plátcům. Změna se týká objektů, které souvisejí s trvalým bydlením a prakticky u nich znemožní nárok na odpočet. Kvůli absenci přechodného ustanovení budou muset část uplatněného odpočtu vrátit i stávající pronajímatelé. Nájem, který nebude moci být zdaněn Nájem nemovité věci je podle ustanovení § 56a zákona o dani z přidané hodnoty (dále „zákona o DPH“) primárně osvobozený od daně. Výjimkou je povinně zdaňovaný: