Vydáno: 17. 12. 2020
Prošlo odborným dohledem
Dopad pandemie covid-19 na uzavření účetnictví z pohledu převodních cen Martin Koldinský, Petr Tomeš, Rödl & Partner S blížícím se koncem roku, který zároveň znamená pro většinu daňových subjektů i konec zdaňovacího období, bude nutné vyřešit spoustu otázek, které souvisí s dopadem pandemie onemocnění covid-19. Jednou z těchto otázek je, zda mají daňové subjekty správně nastaveny převodní ceny a zda je tak jejich základ daně stanoven dle požadavků § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vzhledem ke struktuře české ekonomiky jsou české daňové subjekty narušeným mezinárodním obchodem poměrně silně zasaženy a lze očekávat, že ziskovost velkého množství společností bude ve srovnání s minulými zdaňovacími obdobími z objektivních důvodů nižší. Snížená ziskovost či pokles obratu se následně projeví v nižší daňové povinnosti, což samozřejmě přitáhne pozornost českého správce daně.