Vydáno: 21. 12. 2020
Nabytí majetku příspěvkovou organizací darem Mgr. Slávka Kopačková Darování je jedním ze zákonem stanovených způsobů nabytí majetku příspěvkovou organizací. Jakýkoliv způsob nabytí majetku příspěvkovou organizací může mít vliv na majetek jejího zřizovatele. Proto v souvislosti s tímto způsobem nabytí majetku zákonodárce stanovil přesná pravidla tak, aby negativa spojená s takto nabytým majetkem nepřevážila nad majetkovým přínosem. Hospodaření příspěvkové organizace Základní pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). V jím stanoveném rámci hospodaření příspěvkových organizací koordinuje zřizovatel, a to prostřednictvím stanovených majetkových práv příspěvkové organizace. Tato práva vymezuje zřizovatel ve zřizovací listině a jejich účelem je umožnit příspěvkové organizaci plnit prostřednictvím svěřeného majetku hlavní účel, pro který byla zřízena.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 12/2020.