Vydáno: 22. 1. 2021
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021 Ing. Antonín Daněk Vyměřovací základ zaměstnance se ve zdravotním pojištění stanovuje ve vazbě na zúčtování plnění zdaňovaného podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Přihlašování a odhlašování zaměstnanců je ve zdravotním pojištění řešeno v § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jediná (odvozená či nepřímá) návaznost zdravotního pojištění na nemocenské pojištění tedy spočívá ve výši částek zakládajících účast na nemocenském pojištění, kdy podmínkou pro vznik zaměstnání je ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2021 dosažení příjmu například u dohody o pracovní činnosti alespoň 3 500 Kč a u dohody o provedení práce příjem převyšující 10 000 Kč. Pro účel vzniku účasti zaměstnance na zdravotním pojištění se sčítají příjmy z více dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele.
Zdroj: Práce a mzda, 2/2021.