Související předpisy

Zákon 353/2003 Sb. zákon o spotřebních daních
Vyhláška 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů
Zákon 242/2016 Sb. celní zákon
Nařízení 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Vyhláška 589/2020 Sb. náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
Zákon 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Nařízení 603/2020 Sb. změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
Zákon 609/2020 Sb. změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů
Nařízení 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Vyhláška 612/2020 Sb. změna vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákon 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Zákon 307/2013 Sb. o povinném značení lihu
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
Nález 337/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí

Související výkladová hesla

Pojistné sociální a zdravotní z mezd
Vydáno: 30. 1. 2021
Přehled změn právních předpisů od roku 2021 Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce V následujícím příspěvku bychom upozornili na některé důležité změny zejména v daňové oblasti, které se mohou týkat neziskového sektoru a veřejně prospěšných poplatníků. Změna stravného a průměrné ceny pohonných hmot Nejdříve bychom upozornili na vyhlášku č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. S účinností od 1. 1. 2021 se opět mění sazby cestovních náhrad. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se u jednostopých vozidel zvyšuje z 1,10 na 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel ze 4,20 na 4,40 Kč. Tuzemské stravné v případě zaměstnanců odměňovaných platem činí:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2021.