Vydáno: 21. 2. 2021
Otázky a odpovědi: Dar podnikateli pro osobní použití Romana Smékalová Pokud fyzická osoba podnikatel přijme dar (pro osobní užití) od právnické osoby v hodnotě 20 000 Kč, musí ho danit ve svém přiznání k dani? Pokud fyzická osoba přijala dar v hodnotě 20 000 Kč pro svoje osobní užití, pak se tedy jedná o ostatní příjem, který bude součástí základu daně z příjmů, dílčím základem daně dle § 10 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), neboť nesplňuje podmínky pro osvobození příjmů stanovené ZDP v ustanoveních § 4 a § 10 odst. 3 písm. c) ZDP.