Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související výkladová hesla

Místní příslušnost fyzických osob
Vydáno: 21. 2. 2021
Otázky a odpovědi: Adresa cizince v daňovém přiznání Ing. Tereza Köppelová Cizinec – daňový rezident ČR má adresu hlášeného pobytu v Hradci Králové. Svou adresu má také na Slovensku v Breznu. Jakou adresu uvede na ř. daňového přiznání 09-15 – Adresa místa pobytu v den podání přiznání? Uvede dále také adresu, kde se obvykle zdržoval na ř. 16-21, nebo nikoliv? Pokud by cizinec adresu hlášeného pobytu neměl, jakou by uvedl – tu na Slovensku nebo kde se obvykle zdržoval? A vyplnil by obě adresy na ř. 16-21 a 09-15 či pouze jednu? Byl by stejný postup u rezidenta i nerezidenta? Adresa v daňovém přiznání slouží nejen pro komunikaci s daňovým poplatníkem, ale také pro určení místní příslušnosti poplatníka. Podrobnější informace k adrese tak lze nalézt v § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který se týká určení místní příslušnosti daňového poplatníka.