Vydáno: 21. 2. 2021
Otázky a odpovědi: Kindergeld a daňové zvýhodnění Josef Rajdl Otec pracuje v Německu a pobírá tzv. Kindergeld. Matka pracuje v ČR a chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Je to možné? Jaké potvrzení musí svému zaměstnavateli matka přinést – od německého zaměstnavatele otce nebo stačí čestné prohlášení otce, že zvýhodnění neuplatňuje? Pokud uvedený německý zaměstnavatel není plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR, tak zmíněné potvrzení od tohoto zaměstnavatele nemá moc smysl. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), v § 38l o způsobu prokazování nároku na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně mluví o potvrzení „od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši, případně, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje“.