Vydáno: 22. 3. 2021
Zvířata v účetnictví doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Předmětem tohoto článku je problematika oceňování, účetního zachycení a vykazování zvířat chovaných v účetních jednotkách zabývajících se živočišnou výrobou, a to v souladu s českými účetními předpisy pro podnikatelské subjekty. Odlišnosti účetního zobrazení a oceňování zvířat vyplývají z charakteru těchto aktiv, specifik jejich chovu a rovněž ze specifik zemědělské výroby obecně. Úvod Pro účetní jednotky podnikající v zemědělství – v živočišné výrobě – mají klíčový význam chovaná zvířata. Zvláštnosti oceňování a účetního zachycení chovaných zvířat jsou přímo spjaty s charakterem těchto aktiv a s technologií živočišné výroby.