Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Zákon 120/2001 Sb. exekuční řád
Zákon 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
Zákon 121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Zákon 82/2021 Sb. změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti
Zákon 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti
Zákon 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon
Zákon 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Zákon 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Zákon 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 584/2020 Sb. změna zákona o spotřebních daních a zákona o kompenzačním bonusu
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 99/1963 Sb. občanský soudní řád
Zákon 438/2020 Sb. úpravy poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zákon 247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 363/2019 Sb. změna zákona o státní sociální podpoře
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Zákon 136/2020 Sb. o úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s opatřeními při epidemii
Zákon 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon 437/2020 Sb. úpravy v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem
Nařízení 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zákon 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vydáno: 26. 3. 2021
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 9. 2. 2021 – 10. 3. 2021) JUDr. Nataša Randlová Ph.D. Mgr. Jakub Lejsek Vyhlášené předpisy Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2021 Sb. dne 23. 2. 2021
Zdroj: Práce a mzda, 4/2021.