Vydáno: 30. 3. 2021
Problematika DPH řešená v rámci jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství dopadající na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací – dokončení Ostatní případy Ing. Zdeněk Nejezchleb Vymezení přijatých zdanitelných plnění, u nichž lze uplatnit nárok na odpočet DPH při změně režimu Tento příspěvek byl projednán v březnu 2009. V té době se týkal ustanovení § 74 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), které nyní najdeme v pozměněném znění v § 79 odst. 1 ZDPH. Cílem KOOV bylo vyjasnit, z jakých plnění je možné douplatnit odpočet DPH na vstupu u nových plátců. 
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 3/2021.