Vydáno: 19. 4. 2021
Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 8. část Ing. Ivan Macháček V pokračování seriálu zaměřeném na ustanovení § 2 až 16b zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 10, týkající se zdanění tzv. ostatních příjmů. Vycházíme ze znění zákona o daních z příjmů pro rok 2021. Zdanění příjmů z ostatních příjmů (§ 10 ZDP) Pro příjmy zdaňované dle § 10 ZDP platí tato specifika:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2021.