Vydáno: 23. 4. 2021
BSC – metoda vyvážených ukazatelů – III. Část Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. V předchozích částech našeho příspěvku jsme se zabývali rozborem metody BSC, která kromě výsledkových ukazatelů sleduje i tzv. ukazatele hybných sil, tedy faktory budoucího rozvoje firmy. Podrobněji jsme rozebírali faktory, které metoda využívá, popsali jsme čtyři základní oblasti měření a sledování stavu a vývoje a zejména jsme seznamovali čtenáře s charakteristikou hybných sil a jejich specifikací pro různé firemní činnosti a funkce. Nyní přinášíme ukázku praktické aplikace této metody v reálné oděvní firmě. Ta byla po podrobném rozpisu všech činností a zachycení všech pracovníků (nejen manažerů a THP, ale i všech dělníků), převedena na systém osobních karet každého zaměstnance s jeho měřenými a vyhodnocovanými ukazateli. Nasazení metody BSC v této firmě mělo úspěch, během jednoho roku se vymanila z oblasti červených čísel a začala dosahovat zisk. Nelze samozřejmě říci, že výhradně a jedině tato metoda způsobila významný ekonomický posun, ale můžeme určitě konstatovat, že značným způsobem se o tento úspěch rovněž zasloužila. Ukázka je pouze návodem, jak lze teoretické základy této metody uvést do praxe. Každá firma, a to i v rámci jednoho oboru, je specifická, má určité podmínky a předpoklady dané technikou, technologií, personální výbavou, konkurenčními výhodami, IT úrovní atd. Nelze tedy zcela nekriticky a automaticky přenášet tuto ukázku do praxe jiné firmy, bez znalosti jejích konkrétních problémů. Přesto může být dobrým návodem pro aplikaci metody BSC do manažerské praxe mnoha firem v ČR.