Vydáno: 23. 4. 2021
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem ze skutečné výše příjmu v příkladech Ing. Antonín Daněk Pokud je zaměstnání jediným zdrojem příjmů pojištěnce, přičemž se na něj (a tedy i na zaměstnavatele – plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, musí být zaměstnavatelem příslušné minimum zajištěno. Naopak, ze skutečné výše příjmu, tedy v roce 2021 nižšího než 15 200 Kč, odvede zaměstnavatel pojistné v těchto situacích: