Vydáno: 27. 4. 2021
Schváleno redakční radou
Stanovení daně za použití pomůcek JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., Nejvyšší správní soud Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2020, čj. 10 Afs 185/2020-43 K předpisům: