Vydáno: 27. 4. 2021
Schváleno redakční radou
Úrok z neoprávněného jednání správce daně JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., Nejvyšší správní soud Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2020, čj. 3 Afs 155/2019-40 K předpisům: