Vydáno: 27. 4. 2021
Schváleno redakční radou
Výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., Nejvyšší správní soud Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2021, čj. 3 Afs 170/2019-27 K předpisům: