Vydáno: 27. 4. 2021
Schváleno redakční radou
Poskytnutí vozidla zaměstnanci Ing. Jan Rambousek, LL.M., daňový poradce Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. ledna 2021 ve věci C-288/19 Finanzamt Saarbrücken K předpisům: