Vydáno: 27. 4. 2021
Schváleno redakční radou
Autorská díla a DPH Ing. Jan Rambousek, LL.M., daňový poradce Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. ledna 2021 ve věci C-501/19 UCMR-ADA K předpisům: