Vydáno: 25. 5. 2021
Předdůchod a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk V rámci důchodové reformy je od roku 2013 zavedeno doplňkové penzijní spoření a v jeho rámci je pak zakotven jako institut tzv. předdůchod, který však musíme odlišovat od předčasného starobního důchodu podle zákona o důchodovém pojištění. Podmínkou pro vznik nároku je dosažení věku, který je o pět let nižší než důchodový věk stanovený podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přičemž u žen se pro tento účel důchodový věk určuje bez zřetele na počet vychovaných dětí.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2021.