Vydáno: 10. 6. 2021
Otázky a odpovědi: Správné započtení daně z dividend zaplacené v zahraničí Ing. Martin Děrgel Prosím o vysvětlení, jak správně uplatnit daň z dividendy zaplacené v zahraničí. Jde o situaci, kdy poplatník vlastní akcie evidované u Patria Finance s tím, že jde o vlastnictví většího množství akcií v řádově malých objemech. To znamená, že připisované dividendy se také pohybují v nízkých číslech. Patria vystavuje roční přehled vyplacených dividend vč. zaplacených srážkových daní. Podle § 38f odst. 5, 8, 10 má poplatník možnost uplatnit daň zaplacenou v zahraničí (do výše sjednané v Mezinárodní smlouvě o zamezení dvojího zdanění) ve svém daňovém přiznání, a to pro každý stát jednotlivě. Otázka zní: Jak rozdělit správně vyplacené dividendy podle jednotlivých států? Podle ISIN US, DE, IE, CH, JP, FR, a to v součtu za jednotlivé trhy? Jak použít přepočet kurzu, zda skutečně sraženou výši, jak je uvedeno v ročním přehledu vč. použitého kurzu, nebo přepočítávat jednotným kurzem? Předpokládejme, že většinou se jedná o srážkovou daň z dividendy ve výši 15 % (vyjma DE 26 % a CH 34 %), to znamená přepočítat dividendy na 15 % v CZK, protože díky kurzu se přepočet i sražených 15 % daní na CZK často liší? Samozřejmě uplatnění srážkové daně je možné pouze do výše daně sražené. Rozdíl pak je možné uplatnit v dalším roce jako náklad podle § 24 odst. 2 písm. ch). Odpověď
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2021.