Vydáno: 23. 8. 2021
Prošlo odborným dohledem
Průvodce Koordinačními výbory – 20. část Ing. Martin Děrgel Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání, zaměřená na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“).
Shrnutí 1. Příjem z prodeje výrobních zařízení a materiálu je u „paušálisty“ osvobozen od daně, i když podléhá DPH. 2. Zaměstnavatel může pro účely zdanění příjmů zaměstnance zpracovávat osobní údaje i bez jeho souhlasu. 3. Pořízení „uhlíkového kreditu“ (nákup certifikátu) není daňově uznatelný náklad a obvykle nepodléhá DPH. 4. Předčasné ukončení nájemní smlouvy představuje poskytnutí služby, příslušná náhrada proto podléhá DPH. 5. Prodej nemovitostí včetně nájemních smluv plátcem může být pozbytím (části) závodu, nepodléhajícím DPH. 6. Prodej majetku plátcem obvykle není předmětem DPH, pokud jej nenabyl v postavení osoby povinné k dani. 7. Pojištění nezaplacení faktury a zničení vyváženého zboží pojišťovnou je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet. 8. Obstarání bytové potřeby = převod nemovité věci, vydání stavebního povolení, zahájení rekonstrukce atp. 9. Kompenzace za likvidaci či ztrátový prodej nespotřebovaných zásob je z hlediska DPH poskytnutí služby za úplatu. 10. Osvobození u osoby blízké je možné i po změně majetku svěřenského fondu, například pokud byly vloženy peníze a vydán byt.