Vydáno: 23. 8. 2021
Pracovní smlouvy, dohody a zdravotní pojištění v roce 2021 Ing. Antonín Daněk Ať už se jedná o zaměstnání na základě pracovní smlouvy (případně bez pracovní smlouvy, ale se vznikem zaměstnání ve zdravotním pojištění) nebo podle některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vždy musejí mít zaměstnavatelé na paměti, že jejich prvořadým úkolem vůči zdravotním pojišťovnám je odvést pojistné za zaměstnance včas a ve správné výši a řádně splnit oznamovací povinnost. Odlišnosti pracovní smlouvy od dohod Z pohledu zdravotního pojištění registrujeme odlišnosti mezi pracovními smlouvami a dohodami především v následujících oblastech.