Vydáno: 10. 9. 2021
Benchmarková analýza v oblasti transferových cen Ing. Michal Jelínek, Ph.D. Benchmarková analýza představuje bezesporu jednu ze stěžejních částí dokumentace k transferovým cenám, jejímž výstupem je stanovení výsledného tržního rozpětí zvoleného ukazatele pro transakci či transakce probíhající mezi spojenými osobami. Nejčastějším zdrojem dat pro benchmarkové analýzy v oblasti transferových cen jsou externí komerční databáze, přičemž zdaleka nejužívanější databází nejen v České republice, ale v celé Evropě, je databáze ORBIS, resp. modul TP Catalyst, od nizozemské společnosti Bureau van Dijk. Tuto databázi mimo jiné využívá rovněž správce daně při potenciálních daňových kontrolách v oblasti transferových cen. Databáze ORBIS je zpravidla používaná pro srovnání ziskových ukazatelů (čistá provozní marže, čistá zisková přirážka, tzv. Berry ratio a jiné). Specifické databáze jsou pak využívány pro benchmarkové analýzy licenčních poplatků (např. RoyaltyStat, RoyaltySource, ktMINE), nájmů nemovitostí (v rámci českého prostředí např. CeMap) a jiných specifických transakcí, kupříkladu u úvěrů, zápůjček či ručení (této problematice bude věnován samostatný článek).