Vydáno: 29. 9. 2021
Kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Z hlediska právní úpravy platné ve zdravotním pojištění zaujímá kalendářní měsíc zásadní roli, neboť se jak z hlediska evidence pojištěnce i jeho výdělečné činnosti, tak v souvislosti s placením pojistného dotýká všech skupin plátců, kterými jsou: zaměstnavatelé (a jejich prostřednictvím zaměstnanci), osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů. Samostatnou a velmi početnou skupinu pak představují osoby, za které je plátcem pojistného stát. Kompletní výčet všech těchto osob naleznete v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“).
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2021.