Vydáno: 29. 9. 2021
Zákaz výpovědi v pracovním právu z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk Zákoník práce v ustanovení § 53 taxativním výčtem vyjmenovává situace, ve kterých je zaměstnavateli zakázáno dát zaměstnanci výpověď v ochranné době. Nicméně navazující ustanovení § 54 určuje z tohoto zákazu výjimky neboli stanoví případy, na které se zákaz výpovědi zaměstnanci nevztahuje. Zákaz výpovědi představuje specifickou formu ochrany zaměstnance před rozvázáním pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele za předpokladu, že se zaměstnanec nachází v zákonem vymezené situaci, ve které by podání výpovědi ze strany zaměstnavatele bylo vůči němu nepřiměřeně tvrdé.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2021.