Vydáno: 7. 1. 2011
Prošlo odborným dohledem
Daň silniční - daňové přiznání za rok 2010 Ing. Karel Janoušek Přestože zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen „ZDS“), nebyl pro zdaňovací období roku 2010, za které je poplatník daně povinen podat do 31. 1. 2011 daňové přiznání a doplatit svou daňovou povinnost, proti roku 2009 změněn, došlo k určitému vývoji či úpravám výkladu některých ustanovení ZDS. Tyto nové přístupy v následujícím článku připomínám. 1. Hasičská vozidla Jedním z prvních problémů, který byl v roce 2010 u daně silniční vyřešen, bylo placení daně za hasičská vozidla.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 1/2011.