Vydáno: 3. 3. 2011
Prošlo odborným dohledem
Odpočet daně z přidané hodnoty u výstavby nájemních bytů Ing. Kateřina Kurková Jsme obchodní firma (obchodní družstvo, plátce DPH, vedeme účetnictví) a jsme vlastníky čtyřpodlažního objektu, který máme v obchodním majetku. Budova se skládá ze suterénu, kde pronajímáme skladovací prostory, přízemí, kde provozujeme supermarket potravinami na ploše cca 800 m2, v 1. patře pronajímáme celou plochu, tj. cca 800 m2, pro obchodní činnost a ve 2. patře jsme do konce loňského roku pronajímali prostor pro restaurační činnost. V letošním roce představenstvo družstva rozhodlo o ukončení tohoto pronájmu a o výstavbě 6 sociálních bytů (do 75 m2) na původním pronajímaném prostoru o celkové výměře 293 m2. Byty budou určeny pro zaměstnance družstva nebo jiné osoby, v každém případě neplátce DPH. Stavební firma - dodavatel nám vystavil první fakturu, ve které počítá s 10% DPH. Je použití snížené sazby DPH v tomto případě správné a jsme oprávněni nárokovat si odpočet DPH nebo budeme celou částku za výstavbu bytů včetně DPH řádně odepisovat v 5. odpisové skupině?
Zdroj: Daně a právo v praxi, 3/2011.