Vydáno: 6. 4. 2011
Schváleno redakční radou
K podání dodatečného daňového přiznání Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. ledna 2011, čj. 5 Afs 101/2009-65, www.nssoud.cz
Zdroj: Daňový expert, 2/2011.