Vydáno: 23. 3. 2011
Prošlo odborným dohledem
Účetní versus daňové odpisy - hmotného majetku Ing. Martin Děrgel Pro podnikání je zapotřebí celé řady hmotných věcí, které umožňují, usnadňují nebo přímo naplňují provozní činnost, přičemž se ale samy nespotřebovávají a poměrně dlouhý čas si zachovávají původní vlastnosti. Od stavebních objektů, v nichž pracujeme, přes dopravní prostředky, jimiž přepravujeme věci a osoby, po nejroztodivnější výrobní, kancelářská a nesčetná další zařízení, která zhmotňují naše firemní plány. Podle druhu, způsobu a rozsahu činnosti bychom u každého podnikatele našli více či méně odlišnou skupinu tohoto hmotného majetku dlouhodobé povahy. Přesto všechny spojuje jedna společná starost - jak je správně odpisovat. Přitom podnikatelé vedoucí účetnictví musejí řešit nejen daňové odpisy pro účely daní z příjmů, ale také účetní odpisy. NEJSOU ODPISY JAKO ODPISY Není žádným tajemstvím, že řada účetních jednotek si usnadňuje práci tím, že ztotožňují účetní odpisy s daňovými. Z toho návazně plynou čtyři nesporné výhody:
Zdroj: Účetnictví v praxi, 4/2011.