Vydáno: 5. 5. 2011
Prošlo odborným dohledem
Zdanění příjmů z prodeje akcií Ing. Martin Děrgel Akcie jsou nejčastěji obchodovaným cenným papírem, který není omezen pouze na podnikatelské subjekty, ale často představuje i soukromou investici, případně jen spekulaci fyzických osob. Vlastnictví akcií zpravidla končí jejich úplatným převodem (prodejem) jinému akcionáři. S čímž je spojen příjem, resp. výnos, a dostává se tak na pořad dne otázka, jak s ním správně naložit z pohledu zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Co je to akcie Akcie (viz § 155 a násl. obchodního zákoníku - dále jen „ObchZ“) - představuje cenný papír, s nímž jsou spojena práva a povinnosti akcionáře jako společníka akciové společnosti, podílet se podle zákona a stanov a. s. na jejím řízení, zisku a při zániku na likvidačním zůstatku. Přičemž akcie se nejčastěji nabývají za vklad (peněžitý nebo nepeněžitý) majetku do a. s. nebo převodem od jiného akcionáře.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 5/2011.