Související výkladová hesla

Opravné položky k pohledávkám
Vydáno: 20. 4. 2011
Prošlo odborným dohledem
OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM Dotaz 357/11 František Louša K 31. 12. 2009 byla v účetnictví pohledávka ve výši 70 805 Kč, splatná 17. 2. 2009. Vytvořila jsem k ní opravnou položku ve výši 20 % 14 161 Kč. Jakou výši opravné položky mám vytvořit k 31. 12. 2010? Z jaké částky nyní budu vycházet?
Zdroj: Účetnictví v praxi, 5/2011.