Vydáno: 2. 6. 2011
Prošlo odborným dohledem
Nárok na odpočet DPH od 1. 4. 2011 v daňovém přiznání Ing. Veronika Sobotková , daňový poradce Příspěvek se zabývá uplatňováním nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011. Rozebírá zásadní změny podmínek pro uplatňování nároku na odpočet daně, dále upozorňuje na změny v opravách odpočtu daně a uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné a krácené výši. Zabývá se též zcela novými instituty v oblasti uplatňování nároku na odpočet daně, a to jeho vyrovnáním a dále uplatňováním u majetku pořízeného vlastní činností. Problematika je vysvětlena i z pohledu „jak vyplnit daňové přiznání“. Základní změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 podle § 72a 73 zákona o DPH Pravidlo 1
Zdroj: Daně a právo v praxi, 6/2011.