Vydáno: 9. 8. 2011
Prošlo odborným dohledem
Některé náklady na využití pozemku Ing. Milan Blatný Pozemky mají mnoho způsobů využití, které jsou definovány v právních předpisech a uvádějí se také například v analytické evidenci. Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, člení pozemky v zásadě na:
Zdroj: Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 8/2011.