Vydáno: 23. 9. 2011
Prošlo odborným dohledem
Nárok na odpočet daně u neziskových subjektů Ing. Zdeněk Morávek daňový poradce Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), provedená zákonem č. 47/2011 Sb. přinesla zcela novou úpravu pro uplatňování nároku na odpočet daně. Novela zákona nabyla účinnosti k 1. 4. 2011 a patřila bezesporu k těm rozsáhlejším a významnějším. Protože se tyto změny mohou do značné míry týkat i neziskových subjektů, chtěl bych se v tomto příspěvku zaměřit právě na tuto oblast. Definice daně na vstupu Naprosto zásadní změnou je nové vymezení daně na vstupu. Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle ZDPH
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2011.