Vydáno: 2. 11. 2011
Prošlo odborným dohledem
Odpočet DPH v poměrné výši podle § 75 ZDPH Se zaměřením na problematiku ÚSC1) a jimi zřizovaných PO2) Ing. Zdeněk Nejezchleb auditor, č. osvč. KAČR 1940 1. Úvod Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), s účinností od 1. 4. 2011 přinesla významné změny v oblasti realizace odpočtů DPH v poměrné výši (nově upraveno v § 75 ZDPH). Na začátek bych chtěl upozornit, že se nebudeme zabývat následnými vypořádáními u investic podle § 78 - to by bylo téma na samostatný rozsáhlý rozbor.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2011.