Vydáno: 16. 11. 2011
Prošlo odborným dohledem
Uplatňování výdajů v procentní výši z dosažených příjmů Ing. Jiří Vychopeň V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je již od roku 1993 stanoveno, že poplatníci daně z příjmů fyzických osob mohou u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti), u příjmů z pronájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka a u příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem, uplatňovat namísto prokazatelně vynaložených výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů výdaje ve stanovené procentní výši z dosažených příjmů neboli tzv. „výdajové paušály“. Od roku 1993 do roku 2005 byly výdajové paušály stanoveny v této výši:
Zdroj: Účetnictví v praxi, 12/2011.