Související předpisy

Zákon 470/2011 Sb. změna zákona o nemocenském pojištění a změna někt. dalších zákonů
Zákon 347/2010 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s úspornými opatřeními MPSV
Zákon 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Zákon 355/2011 Sb. změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Zákon 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Nařízení 410/2011 Sb. zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Vyhláška 410/2009 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon 365/2011 Sb. změna zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů
Zákon 364/2011 Sb. změna zákonů v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV
Vyhláška 429/2011 Sb. stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Vyhláška 436/2011 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování
Vyhláška 463/2011 Sb. změna vyhlášky o školním stravování
Zákon 348/2011 Sb. změna zákona o zvláštní ochraně svědka a změna dalších zákonů
Zákon 465/2011 Sb. změna rozpočtových pravidel
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 353/2011 Sb. změna zákona o stavebním spoření a změna zákona o daních z příjmů
Zákon 35/1993 Sb. novela zákona ČNR o správě daní a poplatků
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon 370/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
Zákon 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
Vyhláška 379/2011 Sb. základní sazby zahraničního stravného pro rok 2012
Zákon 47/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty
Vyhláška 403/2011 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon 375/2011 Sb. změna zákonů v souvis. s přijetím zákona o zdravotních službách
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Vydáno: 5. 1. 2012
Legislativní novinky od roku 2012 Ing. Zdeněk Morávek daňový poradce V následujícím příspěvku bych chtěl čtenáře seznámit se změnami právních předpisů, které se týkají oblasti daní a pojištění a které mohou nějakým způsobem dopadat do činnosti neziskových subjektů. Nejvýznamnější změny byly tentokrát v oblasti DPH a v oblasti nemocenského pojištění. Obecně je ale možné konstatovat, že změn na přelomu roku bylo tentokrát přeci jen méně než jsme byly v minulých letech zvyklý, a to zejména v oblasti daně z příjmů. Daň z přidané hodnoty Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), byl novelizován především zákonem č. 370/2011 Sb.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2012.