Související předpisy

Zákon 346/2010 Sb. změna zákona o daních z příjmů a změna dalších souvisejích zákonů
Zákon 348/2010 Sb. změna zákona o stavebním spoření a změna zákona o daních z příjmů
Vyhláška 413/2011 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Zákon 355/2011 Sb. změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon 47/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty
Zákon 188/2011 Sb. změna z. o kolektivním investování a změna některých dalších z.
Zákon 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Vyhláška 500/2002 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Zákon 420/2011 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
Zákon 457/2011 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Zákon 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
Zákon 428/2011 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Vyhláška 125/2007 Sb. změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Zákon 353/2011 Sb. změna zákona o stavebním spoření a změna zákona o daních z příjmů
Zákon 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu
Zákon 470/2011 Sb. změna zákona o nemocenském pojištění a změna někt. dalších zákonů
Zákon 426/2011 Sb. o důchodovém spoření
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon 370/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
Nález 119/2011 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona o změně z. o stavebním spoření
Zákon 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách
Zákon 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě
Zákon 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách
Zákon 375/2011 Sb. změna zákonů v souvis. s přijetím zákona o zdravotních službách
Zákon 466/2011 Sb. zrušení z. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zař.
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Vydáno: 17. 1. 2012
Účetní a daňové novinky roku 2012 Ing. Martin Děrgel V roce 2011 vyšlo ve Sbírce zákonů 472 nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nejrůznějších sdělení, přičemž většina zákonů novelizovala celou řadu již existujících předpisů (v jednom případě plných 120 zákonů!). Je nasnadě, že této legislativní smršti nebyly uchráněny ani účetní a daňové předpisy. Naštěstí tentokrát nešlo o zásadní a významné věcné změny, s výjimkou zvýšení dolní sazby DPH z 10 % na 14 % a navýšení slev na dani z příjmů fyzických osob. V následujícím shrnutí si přehledně uvedeme všechny účetně daňové novely schválené v roce 2011 týkající se podnikatelů, kde zdůrazníme změny od roku 2012:
Zdroj: Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 1/2012.