Vydáno: 24. 1. 2012
Právně-účetně-daňový pohled na zákon o přeměnách od 1. ledna 2012 Radek Novotný Dne 30. listopadu 2011 byl publikován zákon č. 355/2011 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2012 mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela“ a „zákon o přeměnách“). Novela představuje nejrozsáhlejší revizi zákona o přeměnách od nabytí jeho účinnosti. Součástí této novely jsou i změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“).1 Některé z přijatých změn budou mít významný dopad na společnosti zúčastněné na přeměně. Tento článek představuje vybrané nejpodstatnější změny z právního, ale i účetně-daňového pohledu. Zákon o přeměnách Novela zákona o přeměnách obsahuje tyto podstatné změny:
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2012.